Cenová nabídka
zdarma

100% úspěšnost
vyplacených dotací

Kvalitní dobíjecí
stanice zdarma

Péče před, během
i po instalaci

100% úspěšnost
připojení k síti

Dotace
až 300 000 Kč

Kvalita provedení na prvním místě

Příklady provedených instalací

about Image
50

% úspora

Neváhejte nás oslovit

Opravdu individuální přístup

Naši pracovníci se snaží navrhnout a realizovat řešení fotovoltaické elektrárny tak, aby co nejlépe odpovídalo Vaší nemovitosti, její spotřebě a provozu. Také se našim zákazníkům snažíme poskytnout maximum informací potřebných k jejich rozhodnutí. Nemáme VIP klienty, protože každý náš zákazník je stejně důležitý.

  • Záruka až 25 let
  • Fotovoltaika na klíč
  • Dotace až 246 500 Kč
  • Úspora až 50 %

Reference

Říkají o nás

Největší úspora je, pokud většinu vyrobené energie spotřebujete sami.

NEJČASTĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Background

Jaký je postup?

Cesta k vlastní FVE

Časté dotazy

Vyrobená elektrická energie z té sluneční umožňuje napájení běžných domácích spotřebičů. Bohužel v době, kdy dochází k největšímu objemu vyrobené energie, není její potřeba v domácnosti tak vysoká, protože většina obyvatel domu je v práci nebo škole. Proto je vhodné energii uchovat na pozdější dobu. Toho lze dosáhnout například ohřevem vody pro pozdější použití, ale hlavně přebytky akumulovat do baterie pro použití v noci, za špatného počasí nebo v období, kdy slunce tolik nesvítí.
Fotovoltaické panely vyrábějí ze slunce elektrickou energii. Solární kolektory využívají sluneční energii pro ohřev vody.
Základním článkem fotovoltaické elektrárny je solární (fotovoltaický) panel, skládající se z mnoha fotovoltaických článků. Fotovoltaický článek při osvícení světlem mění světlo na malé množství elektrické energie. Spojením desítek takových článků vznikne solární panel. Panely se pak dále spojují do takzvaných stringů (určitých propojených bloků). Stringy se pak zapojují do měniče. Měnič je srdcem každé fotovoltaické elektrárny. V posledních letech integruje funkci MPPT (pro získání maximálního výkonu z FV panelů), AC-DC měniče a často i UPS (pro zálohování důležitých elektrospotřebičů a elektroniky). Zajišťuje efektivní dodávky energie pro vaše využití. Nejprve využívá energii z panelů, následně z akumulátorů (baterií), a nakonec z distribuční sítě. Moderní třífázové měniče zvládají asymetrický provoz, to znamená, že na každé fázi může být poskytován jiný výkon. Akumulátory (Baterie) jsou jedna z možností, jak uložit energii z FVE. Používají se většinou Lithium-Železo-Fosfátové články. Ve starších instalacích můžou být k nalezení olověné akumulátory. K lithiovým akumulátorům bývá zapojena BMS (Battery Management Systém), která zajišťuje jejich delší životnost a efektivní využití. Další součástí FVE jsou například watrrouter, ohřev TUV(teplé užitkové vody) z přebytků, inteligentní dobíjení bateriového elektromobilu a podobně.
Ano. Další možností, jak uložit přebytečnou energii ze slunce, je ohřev vody. Tato možnost je méně náročná na počáteční investici a obzvláště výhodná pro ty, kteří již ohřev vody elektřinou používají. V některých případech je vhodné vyměnit v ohřívači vody topné těleso.
Od 12. 10. 2021 je možno žádat o dotaci v rámci programu Nová Zelená Úsporám, kde je možno získat až 247 500 korun na fotovoltaickou elektrárnu. V případě kombinace s jiným dotovaným řešením je možno dotaci ještě navýšit.
Fotovoltaické elektrárny je možno instalovat na většinu světových stran a na jakýkoli sklon střech. Jsou případy, kde instalace na JZ střechu je výhodnější než čistě jižní strana.
Na čistě ostrovní systém nelze získat dotaci a není jej tím pádem možno připojit do domu napojeného k distribuční soustavě. Ostrovní systémy dávají smysl na chatách či odlehlých místech bez energie, přičemž naše firma má praxi ve výpočtech samostatnosti a realizace takovýchto systémů. Je důležité poznamenat, že je přes zimní období v našich zeměpisných podmínkách téměř nereálné čerpat elektrickou energii pouze z fotovoltaiky.
Zpravidla nevyplatí. Výkupní ceny elektrické energie jsou řádově nižší než ceny prodejní. Naší snahou je navrhnout FVE na míru zákazníkovi tak, aby elektrickou energii spotřeboval, nebo ukládal pro pozdější použití v místě výroby, tedy pro vlastní použití. Právě k tomu je důležitý individuální přístup.
V případě využití dotace a maximálního využití energie pro vlastní potřebu je při stávajících cenách energií možno počítat s návratností investice již po 4 letech. Reálně se počítá se 7-12 lety dle konkrétního případu. Pochopitelně pokud se ceny energií budou nadále zvyšovat, návratnost se bude významně zkracovat. Zároveň FVE může uchránit vaše úspory před vysokou inflací, zajistí základní soběstačnost v případě výpadku dodávek elektrické energie...
Ta nejlepší! Pokud máte bateriový elektromobil, máte k dispozici obrovský akumulátor, do kterého můžete ukládat přetoky z fotovoltaické elektrárny. Tím nejen jezdíte zadarmo, ale rovněž ekologicky. Do budoucna bude možno energii z elektromobilu rovněž odebírat, a tím pomáhat vyrovnávat spotřebu v domácnosti. V rámci dotace NZÚ lze zkombinovat dotaci na FVE s dotací na dobíjecí stanici, a tím ušetřit ještě více.
Zjednodušeně lze říct, že při natočení na jih a správném úhlu panelů, vyrobí každý 1 kWp fotovoltaického panelu 1 MWh elektrické energie. Obvyklá spotřeba rodinného domu je 3-6 MWh elektrické energie ročně. Může být násobně vyšší, pokud domácnost ohřívá vodu nebo topí elektricky. Mikrozdroj elektrické energie, tedy taková FVE, na kterou dostanete dotaci a nepotřebujete licenci na výrobu elektrické energie je do 10 kWp. Ročně tedy můžete vyrobit na střeše svého domu okolo 10 MWh. Což při aktuálních cenách elektřiny může být až 60 000 Kč ročně.
Ano, naše firma sdružuje odborníky z oblasti chytrých domácností, elektromobility, úsporných řešení a ekologie. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
background
Nezávazná poptávka

Vyplňte nezávaznou poptávku a naši pracovníci Vás budou kontaktovat.
    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů